Pregled bilanc stanja

Leto:
Neop.dolg.in opr.osnov.sred.
Dolgoročne finančne naložbe
Odložene terjatve za davek
Dolg. Terjatve iz poslovanja
Kratk. terjatve iz poslovanja
Kratk. finančne naložbe
Sredstva - ostalo
SREDSTVA SKUPAJ
Kapital
Dolgoročne obveznosti
Krat. obvez. iz poslovanja
Krat. obvez. iz financiranja
OBVEZNOSTI SKUPAJ
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2005 2003 2002 2001
1.786.568 1.875.504 1.962.447 2.044.104 2.120.881 2.205.705 2.289.476 2.355.195 2.423.064 2.513.048 2.596.589 2.081.361 2.282.004 2.733.613
644.527 648.354 674.131 675.842 816.753 707.914 710.741 765.806 661.405 611.498 439.400 748.518 755.405 572.707
358.738 359.931 299.184
46.004 69.006 92.008 115.010
29.907 66.534 41.196 152.146 9.297 57.751 87.400 120.257 99.816 86.545 78.380 48.405 46.546 557.596
378.121 332.833 413.391 874.631 1.699.298 1.855.678 1.828.238 2.516.235 2.460.023 2.083.234 1.092.119 820.608 399.049 5.496.411
1.332 906 694 2.763 2.972 443 13.146 1.761 110.783 1.394 5.477 2.281 2.263 62.206
3.245.197 3.353.068 3.483.051 3.749.486 4.649.201 4.827.491 4.929.001 5.759.254 5.755.091 5.295.719 4.211.977 3.701.174 3.485.267 9.422.532
2.239.140 2.230.566 2.367.795 2.286.731 2.610.576 2.764.531 2.881.816 3.862.878 3.803.463 3.693.527 3.448.430 2.512.203 2.409.977 2.109.290
0 0 0 0 166.666 333.334 500.000 666.667 800.000 1.000.002 0 237.327 594.826 0
15.641 16.834 14.485 15.658 15.022 13.374 16.235 19.047 20.276 176.938 70.475 21.467 28.028 2.456.429
990.416 1.105.668 1.100.771 1.447.097 1.856.937 1.716.252 1.530.950 1.210.662 1.131.352 425.252 693.071 930.178 452.435 1.396.370
3.245.197 3.353.068 3.483.051 3.749.486 4.649.201 4.827.491 4.929.001 5.759.254 5.755.091 5.295.719 4.211.977 3.701.174 3.485.267 9.422.532

financne_nalozbe
gibanje
 

Naložbe

Kratkoročne