Vizitka

Firma: Nika, Investiranje in razvoj, d. d.
Skrajšano: Nika d.d.
Naslov: Krivec 75, 1000 Ljubljana
Tel.: 031 406 671

Direktor: mag. Branko Šušterič, dipl. ing.
Nadzorni svet: Nika Ovsenik, Polona Šušterič, Boštjan Gmajnar
V sodni register vpisani osnovni kapital: 792.630,61 EUR
Kotacija delnic: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev

Matična številka družbe je 5431611
Davčna številka družbe pa 58420959.
Številka vpisa v sodni register: srg 990/90
Datum vpisa v sodni register: 26. 11. 1990
Vložna številka: 1/1391/00

www.nikadd.si

Transakcijski računi:
NKMB: SI56 0430 2000 0990 893
 

Naložbe

Kripto