Vizitka

Firma: Nika, Investiranje in razvoj, d. d.
Skrajšano: Nika d.d.
Naslov: Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice
Tel.: 07/4962 236, faks: 07/4962 852
Poslovalnica in sedež uprave: Dunajska 20, p. p. 3535, 1001 Ljubljana
Tel.: 01/432 41 16, faks: 01/433 13 47
Direktor: mag. Branko Šušterič, dipl. ing.
Nadzorni svet: Nika Ovsenik, Polona Šušterič, Boštjan Gmajnar
V sodni register vpisani osnovni kapital: 792.630,61 EUR
Kotacija delnic: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, vstopni trg

Matična številka družbe je 5431611
Davčna številka družbe pa 58420959.
Številka vpisa v sodni register: srg 990/90
Datum vpisa v sodni register: 26. 11. 1990
Vložna številka: 1/1391/00

www.nikadd.si

Transakcijski računi:
SKB: SI56 0315 7100 7073 326
NKMB: SI56 0430 2000 0990 893
 

Naložbe

Kratkoročne