Vizija in poslanstvo

Naše poslanstvo – zakaj smo tu?

Da z učinkovitim upravljanjem naložb povečujemo premoženje svojih delničarjev, da znamo več in uporabljamo to znanje bolje kot druga podjetja po svetu.

Naša vizija – kaj želimo doseči?

Nika bo zanimiva naložbena priložnost za vlagatelje. Dosegali bomo višjo donosnost od pričakovane za tako stopnjo tveganja. Trajno bomo razvijali portfelj svojih storitev.

Naše vrednote – v kaj verjamemo?

 • Trajnostno naravnan razvoj in z njim povezano dolgoročno uspešnost družbe.
 • Odgovornost, zaupanje, spoštovanje dogovorov, korektnost, učinkovitost, pozitivna dejanja.
 • V nove izzive prihodnosti in ideje, usmerjene v prihodnost, ki nas motivirajo in nam predstavljajo priložnost za rast in razvoj.
 • Prilagajanje spremembam v okolju, sposobnost odkrivanja in izkoriščanja tržnih priložnosti ter želja po nenehnem razvoju, učenju in izpopolnjevanju
 • Ljudje so pomembni. Zato gradimo prijateljske medsebojne odnose, z zavzetostjo in ustvarjalnostjo izpolnjujemo zastavljene načrte in priznavamo pomembnost vsakogar in vsakega zaposlenega.
 • Naše strategija - kako želimo doseči?

   

  Prenašali bomo raziskovalne inovacije v naložbeni uspeh. Poznamo in spoštujemo tradicionalne pristope, vendar si močno prizadevamo najti nove originalne poglede in jih uporabiti za nadpovprečni uspeh.

   

   

  Naložbe

  Kripto