Izplačila in lastniški delež

Uprava (Branko Šušterič) je v zadnjem letu prejel bruto znesek plač v višini 18.000,02 €, neto znesek plač v višini 11.263,34 €, bruto znesek regresa v višini 1.115,29 €, neto znesek regresa 836,47 € ter prevoz v znesku 281,22 € in prehrano v znesku 980,73 €. Izplačil v drugih oblikah ni prejel (gibljivi del, udeležba pri dobičku, opcijsko nagrajevanje, dodatna zavarovanja).

Član uprave imaj naslednje število delnic Nike, Investiranje in razvoj, d.d.:

  • Branko Šušterič - 1.524 delnic NIKN
  •  

    Naložbe

    Kratkoročne