Uprava

Branko

Branko Šušterič


Telefon: +386 1 432 41 16
Faks: +386 1 433 13 47
Email: branko.susteric(at)nikadd.si


Mag. Branko Šušterič se je rodil 3. junija 1961 v Brežicah, je Slovenec, poročen in oče treh otrok. Po diplomi leta 1985, na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, je začel z delom kot mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani. Leta 1988 je na isti fakulteti magistriral in bil izvoljen za asistenta. Deloval je na področju računalniških mrež, digitalnega procesiranja signalov in mikroprocesorskih sistemov. Leta 1990 je opravil izpit za borznega posrednika in leta 1994 za člana uprave družbe za upravljanje s skladi.V zadnjih desetih letih se je posebno posvetil upravljanju in razvoju programskih rešitev za podporo analiziranja in upravljanja finančnega premoženja, s poudarkom na uravnoteženi uporabi celotnega nabora finančnih instrumentov na razvith zahodnih trgih.

Od leta 1990 je predsednik uprave Nike, investiranje in razvoj, d.d., od leta 1999 tudi predsednik uprave Nika DUS, poslovno svetovanje, d.d. ter od leta 2001 svetovalec uprave Moje delnice BPH d.d..

Za svoje delo je prejel najvišje državno priznanje za izume in tehnične izboljšave, Kidričevo nagrado.

Mag. Branko Šušterič je predsedoval oz. vodil številne organe. Bil je predsednik nadzornega sveta: SID, Slovenske izvozne družbe, KDD, Klirinško depotne družbe; Združenja borznih posrednikov in članov borze; podpredsenik nadzornega sveta oz. upravnega odbora: SID, Slovenske izvozne družbe, Mladinske knjige Založbe; Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov ter član v nadzornem svetu oz. upravnem odboru: Kompas MTS, SKB Banke in Probanke.

 

Naložbe

Kripto