Prihodnost - strateški cilji

 

Cilj Nike, Investiranje in razvoj, d. d. je trajnostno naravnan razvoj, s tem pa tudi dolgoročna uspešnost družbe. V načrtu razvoja svojim sedanjim in prihodnjim delničarjem in drugi javnosti predstavljamo načela, norme, predvidena ravnanja in izbrane poti do zastavljenih ciljev.

Naši strateški cilji:

 • učinkovito obvladovati tveganja,
 • racionalizirati stroške poslovanja.
 • V nadaljevanju predstavljamo konkretne podatke in dejavnosti, ki jih nameravamo izvajati v letu 2020.

  Predvideni obseg dejavnosti

  Ker so omejitveni dejavnik za dejavnost investiranja viri sredstev, povejmo, da bomo v letu 2020 prodali nepremičnine. Poplačali bomo vse dolgove.

  Naša prva dejavnost po prihodkih, hkrati pa tudi naš prvi naložbeni steber bo upravljanje s kripto naložbami. Naložbe vključujejo predvsem pasivne kvantitativne indeksne strategije NWSET, NWSBCT, NWSLT in NWSCOT, ki smo jih razvili za 2100NEWS in so dostopne na platformi ICONOMI. Nika d. d. bo most med naložbami na kapitalskih trgih in kripto naložbami na kripto trgih.

  V te naložbe bomo vložili največ  40% denarnih sredstev, ki so ostala od prejete kupnine po plačilu vseh dolgov. Za preseganje te omejitve uprava potrebuje sklep NS, ki ga soglasno sprejmejo vsi trije člani NS.

  Izvajali bomo tudi storitveno dejavnost arbitraže in zagotavljanja likvidnosti za te štiri strategije na borzah.

  Načrtovane naložbe

  Načrtovane naložbe lahko razdelimo v tri sklope:
 • kratkoročne naložbe kripto žetonov, ki smo jih prejeli za storitev Ethereum Accelerator Nika;
 • kratkoročne naložbe kripto žetonov štirih kvantitativnih indeksnih strategij, ki smo jih razvili;
 • druge naložbe.
 • Največ pozornosti bomo namenjali kratkoročnim naložbam.

  Razvoj dejavnosti in trendi pri poslovanju, predvideni položaj

  Načrtujemo dobičkonosno poslovanje v zadnjem četrtletju, ki bo nadgradilo dobiček od enkratnega dejanja – odprodaje nepremičninskih naložb.

  Razvojno politiko je pripravil direktor družbe mag. Branko Šušterič.

   

  Naložbe

  Kripto