Prihodnost - strateški cilji

 

Cilj Nike, Investiranje in razvoj, d. d. je trajnostno naravnan razvoj, s tem pa tudi dolgoročna uspešnost družbe. V načrtu razvoja svojim sedanjim in prihodnjim delničarjem in drugi javnosti predstavljamo načela, norme, predvidena ravnanja in izbrane poti do zastavljenih ciljev.

Naši strateški cilji:

 • učinkovito obvladovati tveganja,
 • racionalizirati stroške poslovanja,
 • prenašati znanja in rešitve, ki smo jih pridobili na drugih trgih v kripto ekosistem.
 • V nadaljevanju predstavljamo konkretne podatke in dejavnosti, ki jih nameravamo izvajati v letu 2020.

  Predvideni obseg dejavnosti

  Ker so omejitveni dejavnik za dejavnost investiranja viri sredstev, povejmo, da bomo v letu 2021 investirali lasten kapital in tekoče ustvarjene dobičke. V kripto naložbe smo vložili 40% denarnih sredstev, ki so ostala od prejete kupnine za nepremičnino po plačilu vseh dolgov. Za preseganje te omejitve uprava potrebuje sklep NS, ki ga soglasno sprejmejo vsi trije člani NS.

  Naša prva dejavnost po prihodkih, hkrati pa tudi naš prvi naložbeni steber bo upravljanje s kripto naložbami. Naložbe vključujejo predvsem pasivne kvantitativne indeksne strategije NWSET, NWSBCT, NWSLT in NWSCOT, ki smo jih razvili za 2100NEWS in so dostopne na platformi ICONOMI, centralizirani borzi Limitlex in decentralizirani menjalnici Uniswap. Nika d. d. bo most med naložbami na kapitalskih trgih in kripto naložbami na kripto trgih.

  Izvajali bomo tudi storitveno dejavnost arbitraže in zagotavljanja likvidnosti za te štiri strategije na borzah.

  Načrtovane naložbe

  Načrtovane naložbe lahko razdelimo v tri sklope:
 • dolgoročne naložbe kripto žetonov, ki smo jih prejeli za storitev Ethereum Accelerator Nika;
 • kratkoročne naložbe kripto žetonov štirih kvantitativnih indeksnih strategij, ki smo jih razvili;
 • druge naložbe.
 • Največ pozornosti bomo namenjali kratkoročnim naložbam.

  Razvoj dejavnosti in trendi pri poslovanju, predvideni položaj

  Načrtujemo zgolj finančne prihodke. Pričakujemo povečanje obsega sredstev in trgovanja s kripto naložbami. Predvidevamo okoli 20 odstotno rast kapitala in neto dobiček v višini 100.000 €.

  Družba ima za svoje poslovanje sicer ustrezen obseg kapitala, če pa bi bilo povpraševanje po delnicah Nika zadostno, bomo izvedli povečanje števila delnic za 10%, ki bi ga izvedli pregledno preko trga kapitala z izdajo nakupnih pravic.

  Razvojno politiko je pripravil direktor družbe mag. Branko Šušterič.

   

  Naložbe

  Kripto