Izplačila in lastniški deleži

Izplačila članom nadzornega sveta v zadnjem poslovnem letu

 

Lastniški deleži uprave in nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta imajo naslednje število delnic Nike, Investiranje in razvoj, d. d.:

Nika Šušterič 9.472 delnic NIKN
Polonca Šušterič 20.844 delnic NIKN
Boštjan Gmajnar 0 delnic NIKN
 

Naložbe

Kratkoročne