Naložbe

Vlaganje v donosne finančne naložbe nam zagotavlja možnost nadaljnjega razvoja, našim delničarjem pa prinaša primerne donose in dolgoročno varnost vloženega premoženja. Za vlaganje v finančne naložbe smo namenili 1,05 milijona evrov. Pri naložbah skušamo vzpostavljati ravnotežje med domačimi in tujimi; nepremičninami in finančnimi; dolgoročnimi, srednjeročnimi in kratkoročnimi.

Struktura naložb

Posamično gledano imamo še vedno največ sredstev, naloženih v nepremičninah (68 %), katerih strukturni delež se je zaradi zmanjšanja finančnih naložb v tujini povečal glede na leto poprej. Po-leg nepremičnin sestavljajo slovenske naložbe tudi srednjeročne naložbe, ki so v rjavem kolobarju in kratkoročne naložbe v rumenem kolobarju. Tuje naložbe so samo finančne, predstavljajo 3 % sredstev in so razpršene na veliko število finančnih instrumentov.

nalozbe
 

Naložbe

Kratkoročne