Koledar

15. 5.-19. 5. 2017
 • 73. seja nadzornega sveta (sprejem Letnega poročila 2016 in Gospodarski načrt 2017)
17. 5. 2017
 • Objava sklepov NS na SEO NET-u
 • Objava letnega poročila na SEO NET-u
22. 5. 2017
 • Objava sklica skupščine na SEO NET-u
 • Objava četrtletnih rezultatov
30. 6. 2017
 • 27. seja skupščine Nika d. d.
 • 74. seja nadzornega sveta
3. 7. 2017
 • Objava sklepov skupščine na SEO NET-u
 • Objava sklepov NS na SEO NET-u
24.-28. 7. 2017
 • 75. seja nadzornega sveta
31. 7. 2017
 • Objava polletnega poročila na SEO NET-u
 • Objava sklepov NS na SEO NET-u
30. 10. 2017
 • Objava tričetrtletnih rezultatov
18.-22. 12. 2017
 • 76. seja nadzornega sveta
23.  12. 2017
 • Objava sklepov NS na SEO NET-u
 

Naložbe

Kratkoročne