Koledar

23. 4.-26. 4. 2018
 • 76. seja nadzornega sveta (sprejem Letnega poročila 2017 in Gospodarski načrt 2018)
26. 4. 2018
 • Objava sklepov NS na SEO NET-u
 • Objava letnega poročila na SEO NET-u
4. 5. 2018
 • Objava sklica skupščine na SEO NET-u
24. 5. 2018
 • Objava četrtletnih rezultatov
8. 6. 2018
 • 29. seja skupščine Nika d. d.
11. 6. 2018
 • Objava sklepov skupščine na SEO NET-u
6.-9. 8. 2018
 • 77. seja nadzornega sveta
10. 8. 2018
 • Objava polletnega poročila na SEO NET-u
 • Objava sklepov NS na SEO NET-u
9. 11. 2018
 • Objava tričetrtletnih rezultatov
14.-17. 12. 2018
 • 78. seja nadzornega sveta
18. 12. 2018
 • Objava sklepov NS na SEO NET-u
 

Naložbe

Kratkoročne