Koledar

22.- 23. 4. 2021
 • 81. seja nadzornega sveta (sprejem Letnega poročila 2020 in Gospodarski načrt 2021)
30. 4. 2021
 • Objava sklepov NS na SEO NET-u
 • Objava revidiranega letnega poročila 2020 na SEO NET-u
28. 5. 2021
 • Objava tri mesečnega poročila 2021 na SEO NET-u
21.– 25. 7 2021
 • Objava sklica 31. seje skupščine na SEO NET-u
17.– 20. 8 2021
 • 82. seja nadzornega sveta
20. 08. 2021
 • 31. seja skupščine Nika d. d.
 • Objava sklepov NS na SEO NET-u
23. 08. 2021
 • Objava sklepov 31. seje skupščine na SEO NET-u
 • Objava nerevidiranega polletnega poročila 2021 na SEO NET-u
26. 11. 2021
 • Objava devet mesečnega poročila 2021 na SEO NET-u
13.-17. 12. 2021
 • 83. seja nadzornega sveta (ocena leta 2021)
20. 12. 2021
 • Objava sklepov NS na SEO NET-u
 

Naložbe

Kripto