Coworking

Možnosti skupnega dela

Skupno delo (Coworking) je sodoben način dela, ki posameznikom in predvsem manjšim organizacijam  omogoča, da si občasno ali stalno delijo prostor za skupno delo z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog. Vključite se lahko občasno ali redno iz različnih razlogov:

· če potrebujete izmenjavo mnenj z ustvarjalci v drugih družbah,

· če potrebujete zgolj prostor za delo ali

· če potrebujete prisotnost strokovnega svetovanja,

seveda lahko združite vse troje. Največja vrednost prostora je v skupnosti, ki jo tvorijo posamezni uporabniki prostora. Gre za delovno okolje, kjer prihaja do spontanega mreženja posameznikov in organizacij. Ti se povezujejo na projektih, si izmenjujejo izkušnje, znanje, si medsebojno pomagajo in skupaj delajo. Tako vam skupno delo (coworking) zraven skupnega prostora ponuja še:

· Stike z drugimi posamezniki in organizacijami (kljub temu, da lahko veliko dela opravimo od doma, je neposredna komunikacija z drugimi neprecenljiva).

· Podporo, več idej, znanja in sodelavcev za reševanje problemov – več glav več ve.

· Spremembo okolja, ki pomeni  tudi spremembo rutine.

 

Coworking kot prostor pomeni skupni prostor, v katerega prihajajo delat različni posamezniki

Uporabnikom je na voljo delovno mesto; miza in dostop do interneta. Glede na način rezervacije ponujamo:

1. Odprto skupno delo.

Vstopite brez rezervacije, kadarkoli potrebujete, z delovno mizo v profesionalnem, skupnem okolju, ki temelji na načelu, da prvi melje, kdor prvi pride.

2. Rezervirano skupno delo.

Z lastno pisalno mizo in hranjenjem podatkov v profesionalnem deljenem okolju se počutite kot doma.

· Prostor lahko najemniki uporabljajo vsak dan ali zgolj občasno.

· Coworking prostor je odprt od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro.

 

 

Naložbe

Kratkoročne